Logo Brief

Czy planowane jest zastrzeżenie logo jako znaku handlowego/towarowego?*

Informacje dodatkowe (opcjonalne)